Szczegóły karty

Szczegóły

Formularz E

format mm-dd-yyyy

Wersje archiwalne

Numer Nazwa dokumentu Znak sprawy Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji  
ROŚ.6220.1.2015 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - rozbudowa istniejącego stawu rybnego, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 809/1, 816/1, 817/2 k.m. 10 obręb Niemodlin, nr 1182/104 k.m. 15 obręb Niemodlin oraz nr 210 k.m. 2 obręb Wydrowice a.sewillo 08-18-2016 11:55 01-27-2020 08:40 08-18-2016 11:55
ROŚ.6220.1.2015 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - rozbudowa istniejącego stawu rybnego, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 809/1, 816/1, 817/2 k.m. 10 obręb Niemodlin, nr 1182/104 k.m. 15 obręb Niemodlin oraz nr 210 k.m. 2 obręb Wydrowice a.sewillo 08-18-2016 11:55 01-27-2020 08:42 08-18-2016 11:55